Erni Daniela
 
OT 2007
2007, Mezzotinto
 
Auflage:   
15 Ex.
Format:   
27.5 x 25.5 cm
Preis:   
Fr. 290.-
 
 
 
Erni Daniela
 
OT 2007
2007, Kaltnadel-Radierung
 
Auflage:   
15 Ex.
Format:   
27.5 x 25.5 cm
Preis:   
Fr. 290.-
beide zusammen: Fr. 500.-
 
 
 
 
Erni Daniela
 
OHNE TITEL
2000, Kaltnadel / Mezzotinto
 
Auflage:   
30 Ex.
Format:   
32 x 44 cm
Preis:   
Fr. 210.-
 
 
Seite aktualisiert: 09.03.2015